فیلترپرس

دستگاه فیلترپرس تولید شده در شرکت صنعتگر زنجان – فیلتر پرس تولیدی صنعتگر با امکان استفاده در صنایع مختلف مانند : فیلتر پرس شیمیایی – فیلتر پرس معدنی – فیلتر پرس دارویی – فیلترپرس سنگبری – فیلتر پرس صنایع غذایی و فیلتر پرس صنایع مختلف می باشد.  فیلتر پرس های صنعتگر با قیمت مناسب و ارزان و همچنین فیلتر پرس های دست دوم و استوک قابل عرضه می باشند. فیلتر فشاری یا دستگاه فیلتر پرس filter press کاربرد های بسیاری در بازیافت آب مصرفی صنایع و همچنین جداسازی جامدات از آب و محلول صنعتی می باشد.   پارچه های فیلترپرس و قطعات جانبی فیلتر پرس از تولیدات این شرکت می باشد.