filter press

filfghress-1 فیلتر پرس صنعتگر
بلاگ فیلترپرس

دستگاه فیلتر پرس filter press

وظیفه فیلترپرس filterpress گرفتن آب از دوغابی است که یا آب اضافی دارد ، یا آب موجود در دوغاب ارزشمند میباشد .
توسط فیلترپرس میتوان مواد جامد را به کیک با میزان رطوبت ۱۸ تا ۲۵ درصد تبدیل کرد .

ادامه مطلب »

معرفی شرکت صنعتگر

شرکت دانش بنیان صنعتگر زنجان در ابتدا فعالیت خود را در زمینه تولید قطعات استاندارد قالب شروع نمود . سپس با بهره گیری از نیروی کار

ادامه مطلب »