فیلتر پرس

فیلتر پرس تولیدی شرکت صنعتگر زنجان – فیلتر پرس تولیدی صنعتگر با امکان استفاده در صنایع مختلف مانند : فیلتر پرس شیمیایی – فیلتر پرس معدنی – فیلتر پرس دارویی – فیلتر پرس سنگبری – فیلتر پرس صنایع غذایی و فیلتر پرس صنایع مختلف می باشد.  فیلتر پرس های صنعتگر با قیمت مناسب و ارزان و همچنین فیلتر پرس های دست دوم و استوک قابل عرضه می باشند.

فیلتر پرس filterpress