فیلترپرس مدار باز

فیلترپرس مدارباز

محلول پس از جدا شدن از جامد ( فیلتر شدن) از شیر های تعبیه شده در قسمت پایین صفحات فیلترپرس ( پلیت ها) بیرون می ریزد و قابل رویت است.

این فیلترپرس ها برای تولیداتی که بیشتر کیک استفاده می شود مصرف می گردد. و همچنین برای جاهای که آلودگی بهداشتی محلول تصفیه شده خیلی مهم نباشد.

(مثلا برای تصفیه روغن و امثال آن پیشنهاد نمی شود، چون به دلیل دمای بالای محلول و تماس با اکسیژن رنگ روغن تصفیه شده عوض میشود)
بنابراین در صفحات این فیلترها محلول تصفیه شونده از طریق یک سوراخ بزرگ که در وسط و یا کمی بالاتر از وسط و یا در قسمت فوقانی صفحات ایجاد شده وارد صفحه شده وکیک محلول روی پارچه قرار می گیرد .  محلول تصفیه شده از طریق یک ویا دو سوراخ که در پاین ترین قسمت صفحه و در کناره های آن قرار دارد خارج می شود .

 filfghress-1

راندمان دستگاه های فیلترپرس:

ابعاد بیرونی صفحات به سانتیمتر

تعداد صفحات

ضخامت کیک به میلیمتر در هر صفحه

حجم کیک به لیتر در هر صفحه

ظرفیت فیلتراسیون کل دستگاه به لیتر

150×150 cm

90

30-35

64

با 90 صفحه فیلترپرس 5760 لیتر

120×120 cm

75

30-35

40

با 75 صفحه فیلترپرس 2980 لیتر

100×100 cm

65

25-30

27

با 60 صفحه فیلترپرس 1607 لیتر

80×80 cm

65

25-30

16

 با 60 صفحه فیلترپرس 952 لیتر

60×60 cm

35

25-30

8

با 35 صفحه فیلترپرس 290 لیتر

40×40 cm

20

25-30

3

با 20 صفحه فیلترپرس 58 لیتر

جهت استعلام قیمت فیلتر پرس مدارباز – فیلتر پرس سنگبری و یا فیلترپرس معدن با شماره تلفن 09104831240 تماس حاصل فرمایید.