فیلترپرس مدار باز

قیمت فیلترپرس مدارباز

محلول پس از جدا شدن از جامد ( فیلتر شدن) از شیر های تعبیه شده در

قسمت پایین صفحات فیلترپرس ( پلیت ها) بیرون می ریزد و قابل رویت است.

این فیلترپرس ها برای تولیداتی که بیشتر کیک استفاده می شود مصرف می گردد.

وهمچنین برای جاهای که آلودگی بهداشتی محلول تصفیه شده خیلی مهم نباشد.

(مثلا برای تصفیه روغن و امثال آن پیشنهاد نمیشود،چون به دلیل دمای بالای محلول و

تماس با اکسیژن رنگ روغن تصفیه شده عوض میشود)
در صفحات این فیلترها محلول تصفیه شونده از طریق یک سوراخ بزرگ که

در وسط و یا کمی بالاتر از وسط ویا در قسمت فوقانی صفحات ایجاد شده وارد

صفحه شده وکیک محلول روی پارچه قرار می گیرد و محلول تصفیه شده از

طریق یک ویا دو سوراخ که در پاین ترین قسمت صفحه و در کناره های آن قرار دارد خارج می شود .

 filfghress-1

راندمان دستگاه های فیلترپرس:

ابعاد بیرونی صفحات به سانتیمتر

تعداد صفحات

ضخامت کیک به میلیمتر در هر صفحه

حجم کیک به لیتر در هر صفحه

ظرفیت فیلتراسیون کل دستگاه به لیتر

150×150 cm

90

30-35

64

با 90 صفحه فیلترپرس 5760 لیتر

120×120 cm

75

30-35

40

با 75 صفحه فیلترپرس 2980 لیتر

100×100 cm

65

25-30

27

با 60 صفحه فیلترپرس 1607 لیتر

80×80 cm

65

25-30

16

 با 60 صفحه فیلترپرس 952 لیتر

60×60 cm

35

25-30

8

با 35 صفحه فیلترپرس 290 لیتر

40×40 cm

20

25-30

3

با 20 صفحه فیلترپرس 58 لیتر

جهت استعلام قیمت فیلتر پرس مدارباز – فیلتر پرس سنگبری و یا فیلترپرس معدن با شماره تلفن 09104831240 تماس حاصل فرمایید.