پارچه پلی پروپیلن

پارچه پلی پروپیلن
پارچه ها

پارچه پلی پروپیلن

پارچه پلی پروپیلن می تواند بدون هیچ مشکلی در دمای 5-80 درجه سانتیگراد استفاده شود و مقاومت خوبی در برابر اسیدها و بازها دارد، قابلیت

ادامه مطلب »