تولید کننده انواع پرس های هیدرولیک ، پرس های پرچی ، پرس های پنوماتیک
تولید پرس های هیدرولیک در تناژ های مختلف تا 1000 تن

prrr
پرس ها

پرس های پنوماتیک

این شرکت جزو اولین و معدود تولید کننده های پرس پنوماتیک در کشور است.این نوع پرس ها با نیروی هوا کار میکنند و با کارایی

پرس پرچی
پرس ها

پرس های پرچی

پرس پرچی دستگاهی است که با اعمال فشار شکل و سایز قطعه ای را تغییر میدهد. فشار بر روی یک قالب که قطعه کار را

پرس هیدرولیک
پرس ها

پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک وسیله ای است که در آن فشار هیدرولیک، پیستون را به داخل سیلندر حرکت می دهند. ویژگی اصلی این پرس ها این است