کارنامه صادرات فولاد در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲/ خام فروشی افزایش یافت |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، در زنجیره فولاد چند حلقه از جمله سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصول نهایی وجود دارد که از سنگ آهن تا آهن اسفنجی جز محصولات خام و شمش جزو محصول نیمه خام به‌شمار می‌روند. در دنیا ابتدای زنجیره فولاد که جزو محصولات خام محسوب می‌شوند، مشتری بیشتری دارد و با توجه به این موضوع، این‌گونه به نظر می‌رسد که برای تولیدکنندگان ایرانی، صادرات محصولات خام و نیمه خام ساده‌ترین نوع صادرات به‌شمار می‌رود، در حالی که باید به سمت صادرات با محصولات ارزش افزوده بیشتر پیش رفت.

بر همین اساس نیزبررسی وضعیت صادرات محصولات فولادی در ۱۰ ماهه امسال نشان می‌دهد که صادرات محصولات فولادی با کاهش ۵.۵ درصدی مواجه شده در حالی که صادرات گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی به ترتیب ۶۶.۷ درصد، ۶۸۲.۱ درصد و ۱۰۹.۹ درصد مواجه شده است. همچنین صادرات شمش که محصولی نیمه خام محسوب می‌شود رشد ۷.۷ درصدی یافته است.

جزئیات صادرات

بر اساس این گزارش، در این مدت یک میلیون و ۲۲۰ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیانگر کاهش ۵.۹ درصدی است.

جزئیات صادرات مقاطع طویل فولادی بیانگر آن است که ۸۲ هزار تن تیرآهن، ۹۹ هزار تن نبشی، ناودانی و سایر مقاطع و یک میلیون و ۳۹ هزار تن میلگرد صادر شده که نسبت به ۱۰ ماهه پارسال به ترتیب افزایش ۱۳.۹ درصدی، ۱۵.۱ درصدی و کاهش ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این مدت ۲۴۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده که نسبت به ۱۰ ماهه پارسال کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی جزئیات صادرات مقاطع تخت فولادی نشان می‌دهد که ۱۹۸ هزار تن ورق گرم، ۴ هزار تن ورق سرد و ۴۱ هزار تن ورق پوششدار صادر شده که به ترتیب بیانگر رشد ۱۶ درصدی و کاهش ۷۳.۳ درصدی و ۳۷.۹ درصدی است.

بر این اساس صادرات کل محصولات فولادی در ۱۰ ماهه امسال یک میلیون و ۴۶۶ هزار تن بوده که نسبت به صادرات یک میلیون و ۵۵۱ هزار تنی در ۱۰ ماهه پارسال، افت ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

کارنامه صادرات فولاد در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲/ خام فروشی افزایش یافت

همچنین در این مدت ۳ میلیون و ۶۰ هزار تن شمش فولادی صادر شده که بیانگر افزایش ۷.۷ درصدی نسبت به ۱۰ ماهه پارسال است. در این بخش ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار تن بیلت و بلوم و ۹۱۷ هزار تن اسلب صادر شده که به ترتیب کاهش ۰.۰۵ درصدی و افزایش ۳۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

۳۱۹ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که افزایش ۱۰۹.۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ۸۵۵ هزار تن گندله سنگ آهن و ۵۲۴ هزار تن کنسانتره سنگ آهن صادر شده که به ترتیب بیانگر افزایش ۶۶.۷ درصدی و ۶۸۲.۱ درصدی است.

به این ترتیب در ۱۰ ماهه امسال صادرات کنسانتره سنگ آهن با ۶۸۲.۱ درصد افزایش در صدر فهرست صادرات این حوزه قرار داشته و در مقابل صادرات ورق سرد با کاهش ۷۳.۳ درصدی در قعر جدول صادرات این بخش قرار دارد.منبع : مهر نیوز