وزارت صمت به دنبال اصلاح نظام قیمت گذاری دستوری |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر به نقل از وزارت صمت، «عباس علی‌آبادی» در مورد نسل جدید دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌های نسل جدید به دنبال حل مساله هستند و شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتباط با آن‌ها به‌دنبال تصویر آینده هستند.

وی با بیان اینکه مسیر دستیابی به این آینده از حل مسائل عبور می‌کند، ادامه داد: ایجاد مراکز داده و اطلاعات قوی، سیستم‌های تحلیل داده، توسعه هوش مصنوعی و استفاده از اَبَر داده‌ها برای توسعه کشور الزامی است.

وزیر صمت با بیان اینکه دستیابی مناسب به پایگاه‌های اطلاعاتی می‌تواند سرعت توسعه دانش و فناوری را چند برابر کند، خاطرنشان کرد: البته توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی نیز می‌تواند کمبود منابع اطلاعاتی در برخی بخش‌ها را جبران کند.

وی، تولید صادرات محور و گذار از مونتاژ / واردات به نوآوری و خلق محصولات جدید، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری (رتبه‌بندی شرکت‌ها، شاخص سازی، ارزیابی)، کاهش ارزبری و عدم خام فروشی (ارزش افزوده پایین)، اصلاح نظام قیمت گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی گری (حکمرانی)، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب و کار (پیش بینی پذیری)، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و تعهد به محیط زیست را هفت جهت‌گیری راهبردی این وزارتخانه عنوان کرد.

علی‌آبادی به ضرورت همکاری و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان برای تحقق و پیاده‌سازی این سیاست‌های اشاره کرد و یادآور شد: اقداماتی همچون فرماندهی واحد تولید و بازآرایی حکمرانی دولتی مبتنی بر رشد تولید، تحول دیجیتال، ارتقای فن‌آوری و دانش بنیانی (آمادگی برای انقلاب‌های صنعتی پیش‌رو)، تمرکز برابر شرکت‌ها، بخش‌های خصوصی، خوشه‌های صنعتی و تشکل‌ها، تأمین مالی نوین (شرکت تأمین سرمایه، لیزینگ‌ها، صندوق‌ها)، افزایش سهم صمت در حقوق دولتی، توسعه زیرساخت‌های تولید و توجه جدی به نوسازی و بازسازی صنعت، نگاه ویژه به سرمایه انسانی (افزایش انگیزه)، احیای واحدهای راکد و نیمه فعال صنعتی و معدنی می‌تواند به تحقق این سیاست‌ها کمک کند.

وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: توسعه روحیه پژوهش در یک جامعه بدون تقویت بنیه علمی و دانشی کشور در تمامی بخش‌ها میسر نیست. جامعه دانشی و پژوهشی باید توانایی تولید علم و تبدیل آن به دانش و فناوری را داشته باشد و ایجاد این توانایی از اصول تقویت بنیه جوامع برای جذب دانش و توسعه پژوهش و نوآوری است.

وزیر صمت اضافه کرد: کشور ما به واسطه دسترسی به نیروی جوان با استعداد و توانمند با ایجاد شرایط توسعه دانش و نوآوری می‌تواند به سادگی از مواهب آن بهره ببرد، این عامل مؤثر در توسعه سازمان یافته و پژوهش و نوآوری در جامعه را ایجاد کند.

وی در ادامه تاکید کرد: داشتن پژوهشگران با ذهنی پویا و پرسشگر، مسلط به روش‌های علمی و پیشرفته، توانمند در کارگروهی و دارای حس مسئولیت، می‌تواند نقطه قوت کشور باشد.

علی‌آبادی پایان گفت: من متواضعانه از شما اهل علم تقاضا می‌کنم، در حل مسائل مهم کشور به ما یاری برسانید و کمک کنید نواقص را مرتفع کنیم و به سمت آینده روشن حرکت کنیم.منبع : مهر نیوز