ورود پنج فناوری جدید به حوزه آب کشور |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، هادی هزارخانی امروز در نشست خبری در محل اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: پنج فناوری نوین جهانی در بخش آب می‌توانند کمک شایانی برای رفع و بهبود مسائل آب کشور کند. نخستین این فناوری‌ها غشای اسمز معکوس یا همان فیلترهای شیرین‌سازی آب دریا دانست؛ این فناوری طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا با کیفیت بالاتری انجام شود.

دبیرکل دفتر منطقه‌ای بنیاد جهانی انرژی ادامه داد: فناوری دوم روله‌های بی. آر.پی است که ورود این لوله‌ها می‌تواند هزینه‌های آب شیرین را به‌شدت کاهش دهد.

هزارخانی گفت: همچنین تکنولوژی تولید آب از رطوبت هوا فناوری دیگری است که با ورود آن به کشورمان بحث تأمین آب وارد فاز تازه‌ای می‌شود که تاکنون در کشور سابقه نداشته است. این فناوری در کشورهای همسایه خواهان زیادی دارد و اگر ما بتوانیم در این زمینه زودتر سرمایه‌گذاری کنیم می‌توانیم به سایر کشورها صادرات داشته باشیم.

دبیرکل دفتر منطقه‌ای بنیاد جهانی انرژی ادامه داد: وسایل نوین کاهنده مصرف آب با کاربرد در صنعت و ساختمان، فناوری‌های دیگری است که باید به کشورمان منتقل شوند.

هزارخانی افزود: فناوری دیگر روش‌های تازه‌تر تصفیه‌خانه فاضلاب است که مجموع این موارد کمک خواهد کرد تا بازچرخانی پساب برای صنایع و شهرها باکیفیت بالاتری انجام شود.

دبیرکل دفتر منطقه‌ای بنیاد جهانی انرژی گفت: این بنیاد در ۹ بهمن سال ۱۳۹۷ شهر یزد را به عنوان شهر پایتخت تاریخی، فرهنگی شهرهای پایدار ملل متحد انتخاب کرد. این امر به‌صورت رسمی وارد تقویم بین‌المللی بنیاد جهانی انرژی شد

وی یادآور شد: همچنین نهم بهمن با نام رسمی ایران در مسیر توسعه پایدار در تقویم این سازمان ثبت شده است.منبع : مهر نیوز