هفته آینده؛ تصمیم گیری درباره فروش مازاد خودروسازان |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت صمت موضوع فروش خودرو در حاشیه بازار را با توجه به صف طولانی خرید در سامانه یکپارچه عملی خواهد کرد گفت: وزارت صمت برای جبران زیان خودروسازان چند مسیر را تعیین کرده است.

منوچهر منطقی افزود: افزایش تولید یکی از مسیرهایی بود که وزارت صمت تعیین کرد تا خودروسازان با فروش تولیدات خود در حاشیه بازار، زیان خود را جبران کنند.

وی با بیان اینکه وزارت صمت مسیر دوم را کمک گرفتن از شورای رقابت برشمرد، گفت: تصمیم‌گیری نهایی برای اینکه کدام مسیر کمترین تأثیر را در بازار خودرو می‌تواند داشته باشد؛ هفته آینده مشخص می‌شود.منبع : مهر نیوز