نحوه تمدید پروانه های اکتشاف بلاتکلیف ابلاغ شد |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی معادن دایر بر نحوه تمدید پروانه‌های اکتشاف بلاتکلیف طی نامه شماره ۲۸۴۶۸۸۸ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ توسط رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این نامه که با موضوع «مهلت زمانی در خواست تمدید پروانه‌های اکتشاف» صادر شده، آمده است: موضوع نحوه تمدید پروانه‌های اکتشاف منقضی گردیده و ابطال نشده بلاتکلیف در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر نحوه تمدید پروانه‌های اکتشاف منقضی گردیده و ابطال نشده (بلاتکلیف) با امعان نظر به مکاتبات و درخواست‌های عدیده واصله از ادارات کل تابعه و سایر مراجع قانونی مبنی بر مساعدت با تمدید پروانه‌های اکتشاف معنونه و به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تمدید پروانه‌های اکتشاف کلیه مواد معدنی گروه‌های ۶ (شش) گانه طبق ضوابط و مقررات جاری، صرفاً منوط به ارائه درخواست مکتشف در زمان اعتبار پروانه اکتشاف مورد نظر است.»

نحوه تمدید پروانه های اکتشاف بلاتکلیف ابلاغ شدمنبع : مهر نیوز