مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آبان تمدید شد |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال بخشنامه‌ای از ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید شد.

بر این اساس، مهلت مذکور شامل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی نخواهد شد.

مهلت ایفای تعهدات ارزی تا پایان آبان تمدید شدمنبع : مهر نیوز