مزایده ۵۶ خودروی باکیفیت اروپایی تا پایان بهمن ماه |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در بازدید از انبار متروکه گمرک تهران درباره ۵۶ خودروی رسوبی در این گمرک گفت: ۵۶ خودروی وارداتی از نشان‌های تجاری معتبر و با قیمت‌های میلیاردی در انبار متروکه‌ای در گمرک تهران به حال خود رها شده، در صورتی که سرمایه این کشور است و باید هرچه زودتر سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی آنها را به مزایده بگذارد.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد برای تاییدیه استاندارد این خودروها چک سفید امضا می‌دهد که مشکلی از لحاظ استانداردی ندارند و جزو خودروهایی نیستند که متوقف شوند و هر چقدر توقف آنها در انبار متروکه گمرک به طول انجامد به آنها آسیب جدی وارد می‌شود و هرچه زودتر باید در چرخه اقتصاد قرار بگیرد.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: از آنجایی که خودروها از نوع باکیفیت اروپایی هستند رسوب بیشتر آنها در گمرک آسیب جدی به آنها می‌رساند که در مراحل بعدی هزینه‌های زیاد را به همراه خواهد داشت.

اسلام پناه گفت: با توجه به ارزش قیمتی، این خودروها می‌توانند منابع و سرمایه خوبی برای کشور باشد که به چرخه اقتصاد کمک کند همچنین آقای اجتهادی قول داد که تا پایان بهمن در مزایده فوق العاده تکلیف این خودروها را روشن کند.

گفتنی است، برای این ۵۶ خودروی انباشت شده در انبار متروکه گمرک که از خودروهای باکیفیت هستند تا پایان ماه جاری (بهمن ۱۴۰۲) مزایده ویژه برگزار می‌شود تا دیگر این خودروها در سوله اموال تملیکی نباشد.منبع : مهر نیوز