مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در نروژ صادر شد |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، سازمان توسعه تجارت مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در کشور نروژ، شهر اسلو را صادر کرد.

بنا بر این خبر، با صدور مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در کشور نروژ شهر اسلو، به شرکت صنایع دومان قشم تحت نظارت سازمان توسعه تجارت موافقت شد. گفتنی است مدت اعتبار این مجوز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ است.

بر این اساس این شرکت متعهد است فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و شروط ابلاغی عمل کرده و در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات مربوط، حسب تصمیم کارگروه مراکز تجاری، مجوز فوق‌الذکر قابل تعلیق یا ابطال است.منبع : مهر نیوز