قیمت گذاری تعرفه خدمات لوکوموتیو توسط شورای رقابت |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، بر اساس اعلام مرکز ملی رقابت؛ در سومین جلسه هیئت کارشناسی حمل و نقل ریلی که در مرکز ملی رقابت برگزار شد، تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر نرخ تعرفه لوکوموتیو بحث و بررسی شد.

جلسات هفتگی هیئت کارشناسی تا زمانی که همه مؤلفه‌های مورد نظر با نرخ تعرفه ارائه خدمات حمل و نقل ریلی مشخص شود، در مرکز ملی رقابت ادامه خواهد داشت؛ سپس نرخ نهایی تعرفه خدمات لکوموتیو در شورای رقابت مطرح و در صورت تصویب نهایی جهت اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ می‌شود.

با توجه به مصوبه ۴۶۳ شورای رقابت و به منظور تعیین و برآورد اقلام هزینه‌ای و دوره بهره برداری دستگاه‌های لکوموتیو، هیئت کارشناسی حمل و نقل ریلی در مرکز ملی رقابت تشکیل شده است.

نمایندگانی از شورای رقابت، وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی در این هیئت کارشناسی که در مرکز ملی رقابت برگزار می‌شود، حضور دارند.

پیش از این شورای رقابت با استناد به وجود شواهد و مستندات متعدد درباره بالا بودن درجه تمرکز در بازار لوکوموتیو و نیز نقش توأمان تصدی‌گری و تنظیم‌گری شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این بازار و بر اساس بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه (۴۶۳) مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰، وجود انحصار در عرضه خدمات نیروی کشش (لوکوموتیو) را تصویب و نیاز به تعیین سازوکار مناسب برای تنظیم تعرفه خدمات لکوموتیو را متناسب با شرایط موجود، ضروری دانست.منبع : مهر نیوز