قیمت دو خودروی جدید چینی تعیین شد |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، شورای رقابت امروز در جلسه ششصد و هشتم خود به موضوع قیمت گذاری خودروهای جدید پرداخت و در نهایت قیمت دومحصول چینی را تعیین کرد.

در این جلسه قیمت خودروهای تیگارد x۳۵ و دایون y۷ تعیین شده و قرار است فردا بعد از ابلاغ جزئیات آن منتشر شود.منبع : مهر نیوز