فیلترپرس و سوالات متداول

فیلترپرس و سوالات متداولی که بیشتر مشتریان ما می پرسند :

بله

شما می توانید پارچه های فیلتراسیون فیلتر پرس را با آب پر فشار بشویید

دلیل نشتی از فشار بیش از اندازه پمپ باشد و یا صاف نبودن و ناهماهنگ بودن صفحات فیلترپرس در قسمتی که در ان نشتی وجود دارد.

این زمان به دستگاه فیلترپرس بستگی ندارد و کاملا وابسطه به نوع محلول می باشد.

بله شما می توان بسته به طراحی فیلتر پرس شما تعداد صفحات افزایش یابد ولی در کل این مورد مستقیما مربوط به نوع محلول است و زیاد قابل تغییر نیست.

7 تا 10 بار ولی لازم است قبل از آن با شرکت سازنده در این مورد مشورت کنید.

عموما پمپ های مورد استفاده در فیلتر پرس به سه نوع :

1- پمپ دیافراگمی ( فشار 8 بار با استفاده از باد )

2- پمپ پره ای ( فشار 4بار با دینام )

3- منو پمپ که بنا به نوع فعالیت شما انتخاب میشود.

افزایش تعداد پلیت ها بستگی به تعداد صفحات کنونی و طول دستگاه فیلتر پرس موجود شما دارد.

در این زمینه میتوانید با تماس با ما و دادن اطلاعات لازم رهنمائی مورد نظر را دریافت کنید.

زمانی که ذرات جامد از پارچه فیلتر پرس رد شوند و در محلول فیلتر شده دیده شوند که نشان از پارگی پارچه است. در هر صورت پارچه ها برای مدت طولانی نمیتوانند فعالیت کنند و ممکن است این قضیه را به دو شکل نشان دهند:

 • مدت زمان انجام فیلتراسیون طولانی تر میشود
 • رطوبت بیش از پیش پارچه ها قابل لمس است.

مایع از فیلترپرس به صورت ضعیف مثل شیر سماور خارج میشود.

صفحات فیلترپرس معمولا تا دمای 100 درجه را به راحتی تحمل میکنند.

پمپ ها به صورت معمول با فشار 4 بار کار میکنند و لی میتوان این فشار را تا 10 بار افزایش داد

در فیلتر پرس های معمولی ( غیر ممبرانی) این عمل با فشار 4 بار ( به صورت معمول) که از طریق پمپ وارد میشود انجام میگیرد.

کاملا به نوع محلول بستگی دارد.

 • فیلتر پرس40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 25-35 عدد
 • فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 – 45 عدد
 • فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس)  50 – 75 عدد
 • فیلتر پرس 100cm*100cm(ابعاد صفحه فیلتر پرس) 50 – 75 عدد
 • فیلتر پرس 120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 70 – 90 عدد
 • فیلتر پرس 150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 90 – 100 عدد

مدت گارانتی فیلترپرس ها 1 سال است و شامل سیستم برق و هیدرولیک دستگاه فیلترپرس میباشد.

 • فیلتر پرس 40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 500-1500 کیلو
 • فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 500-1500 کیلو
 • فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 4000-6000 کیلو
 • فیلتر پرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 5000-7000 کیلو
 • فیلتر پرس 120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 17000 کیلو
 • فیلتر پرس 150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 27000 کیلو
 • فیلترپرس40*40 (ابعاد صفحه فیلترپرس) 3 لیتر
 • فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 8 لیتر
 • فیلترپرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 16 لیتر
 • فیلترپرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 27 لیتر
 • فیلترپرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 40 لیتر
 • فیلتر پرس150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 64 لیتر

***حجم کیک گیری کل فیلترپرس = حجم کیک گیری صفحه فیلترپرس مورد نظر* 1 – تعداد صفحات فیلترپرسمثلا” حجم کیک گیری دستگاه فیلترپرس 40*40 با 30عدد صفحه فیلترپرس 87لیتر است : 

87 = 3لیتر* 29 29 = 1- 30

 • فیلترپرس40*40 سانتی(ابعاد صفحه فیلتر پرس) 0.4متر مربع
 • فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 0.66متر مربع
 • فیلترپرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 1 متر مربع
 • فیلترپرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 1.70 متر مربع
 • فیلتر پرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 2.65 متر مربع
 • فیلتر پرس40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 25 میلیمتر
 • فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر
 • فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر
 • فیلتر پرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر
 • فیلتر پرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر
 • فیلتر پرس150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر
 • فیلتر پرس40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 3 کیلو وات
 • فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 4 کیلو وات
 • فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 5.5 کیلو وات
 • فیلتر پرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 5.5 کیلو وات
 • فیلتر پرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 11 کیلو وات
 • فیلتر پرس150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 11 کیلو وات
فیلترپرس صنعتگر

فهرست مطالب