فیلترپرس و سوالات متداول

فیلترپرس
فیلترپرس صنعتگر

فیلترپرس و سوالات متداولی که ممکن است ذهن مشتریان را درگیر کند :

 

1- آیا میتوان پارچه های فیلتراسیون فیلتر پرس را با آب پر فشار شست؟
بله.
2-آیا برای شستن پارچه های فیلتراسیون فیلترپرس، استفاده از مواد شیمیایی مجاز است؟
در صورتی که شستشو با اب کافی نبود.
3-وجود نشتی از کنار صفحات فیلترپرس ناشی از چیست؟
ممکن است ناشی از فشار بیش از اندازه پمپ باشد و یا صاف نبودن و ناهماهنگ بودن

صفحات فیلترپرس در قسمتی که در ان نشتی وجود دارد.

4-مدت زمان اتمام فیلتراسیون در فیلتر پرس با صفحات معمولی تقریبا چقدر است؟
این مدت زمان زیاد به دستگاه فیلترپرس بستگی ندارد و کاملا وابسطه به نوع محلول می باشد.
5-آیا میتوان مدت زمان اتمام فیلتراسیون در فیلترپرس با صفحات معمولی را کاهش داد؟
می توان بسته به طراحی فیلتر پرس شما تعداد صفحات افزایش یابد ولی در کل این مورد مستقیما

مربوط به نوع محلول است و زیاد قابل تغییر نیست.

6-بالا ترین فشار مجاز برای پمپ محلول به درون دستگاه فیلترپرس چقدر است؟
7 تا 10 بار ولی لازم است قبل از آن با شرکت سازنده در این مورد مشورت کنید.
7-بهترین پمپ برای فیلترپرس کدام است؟
عموما پمپ های مورد استفاده در فیلتر پرس به سه نوع: 1- پمپ دیافراگمی (فشار 8 بار با استفاده از باد)

2- پمپ پره ای (فشار 4بار با دینام) 3- منو پمپ که بنا به نوع فعالیت شما اناخاب میشود.

استفاده از پمپ های قوی تر منوط به طراحی خاص از قبل تعین شده و مشاوره با مسئول فنی میباشد.

8-آیا افزایش تعداد پلیت ها (صفحات فیلترپرس) ممکن است؟
افزایش تعداد پلیت ها بستگی به تعداد صفحات کنونی و طول دستگاه فیلتر پرس موجود شما دارد.

در این زمینه میتوانید با تماس با ما و دادن اطلاعات لازم رهنمائی مورد نظر را دریافت کنید.

9-پارچه های فیلترپرس چه زمانی باید تعویض شوند؟
زمانی که ذرات جامد از پارچه فیلتر پرس رد شوند و در محلول فیلتر شده دیده شوند

که نشان از پارگی پارچه است. در هر صورت پارچه ها برای مدت طولانی نمیتوانند

فعالیت کنند و ممکن است این قضیه را به دو شکل نشان دهند:

1- مدت زمان انجام فیلتراسیون طولانی تر میشود 2- رطوبت بیش از پیش پارچه ها قابل لمس است.

10-نشانه پر بودن فیلتر پرس چیست؟
مایع از فیلترپرس به صورت ضعیف مثل شیر سماور خارج میشود.
11-حد اکثر دمایی که صفحات فیلترپرس (پلیت ها) تحمل میکنند چقدر است؟
صفحات فیلترپرس معمولا تا دمای 100 درجه را به راحتی تحمل میکنند.
12-حد اکثر فشاری که پمپ فیلترپرس میتواند وارد کند چقدر است؟
پمپ ها به صورت معمول با فشار 4 بار کار میکنند و لی میتوان این فشار را تا 10 بار افزایش داد

( تحت شرایط خاص).

13-عمل فیلتراسیون در فیلتر پرس در چه فشاری صورت میگیرد؟
در فیلتر پرس های معمولی ( غیر ممبرانی) این عمل با فشار 4 بار ( به صورت معمول)

که از طریق پمپ وارد میشود انجام میگیرد.

14-رطوبت کیک خروجی از فیلترپرس چقدر است؟
کاملا به نوع محلول بستگی دارد.
15-معمولا چه تعداد صفحات فیلترپرس روی فیلترپرس با ابعاد مختلف شرکت نصب میشود؟
فیلتر پرس40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 25-35 عدد
فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 – 45 عدد
فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس)  50 – 75 عدد
فیلتر پرس 100cm*100cm(ابعاد صفحه فیلتر پرس) 50 – 75 عدد

فیلتر پرس 120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 70 – 90 عدد

فیلتر پرس 150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 90 – 100 عدد

16-مدت گارانتی دستگاه های فیلتر پرس شرکت قالب صنعتگر چقدر است و شامل چه مواردی میباشد؟
مدت گارانتی فیلترپرس ها 1 سال است و شامل سیستم برق و هیدرولیک دستگاه فیلترپرس میباشد.
17- وزن کلی فیلترپرس های قالب صنعتگر قبل از تغذیه محلول و با صفحات فیلترپرس به تعداد معمول چقدر است؟

فیلتر پرس 40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 500-1500 کیلو

فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 500-1500 کیلو

فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 4000-6000 کیلو

فیلتر پرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 5000-7000 کیلو

فیلتر پرس 120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 17000 کیلو

فیلتر پرس 150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 27000 کیلو

18-حجم کیک گیری صفحات فیلتر پرس در اندازه های مختلف چقدر است؟
فیلترپرس40*40 (ابعاد صفحه فیلترپرس) 3 لیتر

فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 8 لیتر

فیلترپرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 16 لیتر

فیلترپرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 27 لیتر

فیلترپرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 40 لیتر

فیلتر پرس150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 64 لیتر

***حجم کیک گیری کل فیلترپرس = حجم کیک گیری صفحه فیلترپرس مورد نظر* 1 – تعداد صفحات فیلترپرس
“مثلا” حجم کیک گیری دستگاه فیلترپرس 40*40 با 30عدد صفحه فیلترپرس 87لیتر است

87 = 3لیتر* 29 29 = 1- 30

19-مساحت کیک گیری صفحات فیلترپرس در اندازه های مختلف چقدر است؟
فیلترپرس40*40 سانتی(ابعاد صفحه فیلتر پرس) 0.4متر مربع

فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 0.66متر مربع

فیلترپرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 1 متر مربع

فیلترپرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 1.70 متر مربع

فیلتر پرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 2.65 متر مربع

20-مدت زمان تقریبی ساخت دستگاه فیلتر پرس شرکت قالب صنعتگر زنجان پس از سفارش و عقد قرارداد چقدر است؟

15 روز تا 2 ماه بسته نوع و اندازه فیلتر پرس سفارش داده شده.

21-ضخامت کیک تشکیل شده در صفحات فیلتر پرس با سایزهای مختلف چقدر است؟

فیلتر پرس40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 25 میلیمتر

فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر

فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر

فیلتر پرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر

فیلتر پرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر

فیلتر پرس150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 30 میلیمتر

22-توان مصرفی دستگاه فیلتر پرس در سایز های مختلف چقدر است؟

فیلتر پرس40cm*40cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 3 کیلو وات

فیلتر پرس60cm*60cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 4 کیلو وات

فیلتر پرس80cm*80cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 5.5 کیلو وات

فیلتر پرس100cm*100cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 5.5 کیلو وات

فیلتر پرس120cm*120cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 11 کیلو وات

فیلتر پرس150cm*150cm (ابعاد صفحه فیلتر پرس) 11 کیلو وات

 

فهرست مطالب