فیلترپرس مدار بسته

در این فیلترپرس ها محلول پس از جدا شدن از جامد ( فیلتر شدن) بدون تماس با هوا ( محیط خارج) از درون لوله ها به مخزن مورد نظر انتقال داده میشود. ( محلول با هوا واکنش نداده و اکسیده نمی شود)
صفحات این فیلتر ها نیز مانند صفحات مدار باز دارای یک سوراخ بزرگ شارژ در وسط و کنار می باشند و دارای یک و دو ویا چهار سوراخ نسبتا کوچک تر در کنار ها برای تخلیه محلول تصفیه شده که این سوراخ های کناری پشت سر هم قرار گرفته وتشکیل لوله خروج محلول تصفیه شده را می دهند.در این صفحات محلول در یک سیستم مدار بسته جریان دارد و محلول تصفیه شده با محیط بیرون تماس آزاد ندارد . این صفحات برای مواد غذایی و دارویی و مواردی که از محلول تصفیه شده بعنوان محصول استفاده میشود بسیار مناسب است.(مثلا برای تصفیه روغن)

 

Filter press green

 

 

راندمان دستگاه های فیلترپرس:

ابعاد بیرونی صفحات به سانتیمتر

تعداد صفحات

ضخامت کیک به میلیمتر در هر صفحه

حجم کیک به لیتر در هر صفحه

ظرفیت فیلتراسیون کل دستگاه به لیتر

150×150 cm

75

30-35

65

با 75 صفحه فیلترپرس 4843 لیتر

120×120 cm

75

30-35

40

با 75 صفحه فیلترپرس 2980 لیتر

100×100 cm

60

25-30

27

با 60 صفحه فیلترپرس 1607 لیتر

80×80 cm

60

25-30

16

 با 60 صفحه فیلترپرس 952 لیتر

60×60 cm

35

25-30

8

با 35 صفحه فیلترپرس 290 لیتر

40×40 cm

20

25-30

3

با 20 صفحه فیلترپرس 58 لیتر