فشار آمریکا به IAF علیه سازمان ملی استاندارد ایران |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، مجمع بین‌المللی نهادهای تأیید صلاحیت (IAF) از سال ۱۳۹۸ تاکنون با وجود مکاتبات مکرر، از صدور حق عضویت ایران به بهانه تحریم‌ها امتناع می‌کند.

با وجود پیگیری‌های مکرر جهت صدور صورتحساب حق عضویت، نهایتاً رئیس مجمع اعلام کرده که «به خاطر تحریم‌های آمریکا قادر به صدور صورتحساب نیست.»

پر واضح است که این اقدام یک رفتار کاملاً سیاسی در قبال تحولات فنی بین‌المللی و تجاری ایران بوده که البته پیگیری‌های حقوقی مستمر در دست اقدام است.

این در حالیست که مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با موفقیت در این ارزیابی هم‌ترازی توانست پس از ۲۶ سال به عضویت کامل انجمن بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی و امضای موافقتنامه شناسایی متقابل درآید.

گفتنی است، IAF یا International Accreditation Forum، انجمن جهانی نهادهای اعتباربخشی ارزیابی انطباق است. وظیفه اصلی انجمن اعتباربخشی بین المللی (IAF) توسعه‌ی یک برنامه‌ی واحد در سراسر جهان برای ارزیابی انطباق است که با اطمینان دادن به گواهینامه‌های معتبر، ریسک را برای مشاغل و مشتریان کاهش می‌دهد. اعتباربخشی به کاربران از صلاحیت و بی طرفی نهاد معتبر اطمینان می‌دهد. ارزیابی انطباق برای اثبات این مورد است که آنچه ارائه می‌شود، در واقع با الزامات مشخص شده یا ادعا شده در اعتبارنامه یا گواهینامه مطابقت دارد.منبع : مهر نیوز