فرش دستباف معاف از مالیات ارزش افزوده شد |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، بررسی فهرست اقلام و خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده نشان می‌دهد که فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

بر اساس این مصوبه، فرش، قالی و قالیچه، انواع فرش دیواری، کفپوش‌های دستباف از مواد نسجی از پشم، از موی نرم حیوان یا از نایلون، از قبیل گلیم و جاجیم و همانند آن معاف از این نوع مالیات هستند.

همچنین در بخش مواد اولیه نیز نخ ابریشم خام (نتابیده)، نخ ابریشم خام لاگیری شده، نخ ابریشم خام تابیده شده، نخ ابریشم صمغ گیری شده، نخ ابریشم رنگ شده آماده مصرف، نخ ابریشم، نخ پشمی حلاجی شده خالص دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی (پشم نخ پشمی شانه زده خالص (دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم)، نخ پشمی خالص (دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پشم)، نخ خامه قالی (انواع نخ پشمی خالص رنگ شده آماده مصرف)، نخ پنبه‌ای خالص (دارای حداقل ۸۵ درصد وزنی پنبه) آماده شده برای مصرف چله و پود فرش دستباف و نخ پنبه‌ای خالص رنگ شده (آماده شده برای مصرف چله و پود فرش دستباف) مشمول معافیت شده‌اند.

پشم چیده شده (پشم، چرب همچنین پشم شسته شده در پشت حیوان)، پشم چیده شده (چربی زدایی شده کربنیزه نشده)، پشم کربنیزه شده، پشم حلاجی شده، فتیله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (به صورت توده) فتیله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (به استثنای به صورت توده) و پشم رنگرزی شده از دیگر مواد اولیه ای است که معاف از مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند.

گفتنی است، طبق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دی ماه سال ۱۴۰۰، فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن در جز (۱۳) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفتند.

فرش دستباف معاف از مالیات ارزش افزوده شدمنبع : مهر نیوز