عوارض صادرات پیاز ۱۰۰ درصد شد |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای از اعمال عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات پیاز از روز ۲۲ آذر ماه امسال به منظور تعادل بخشی به بازارها و کنترل قیمتها خبر داد.

در این بخشنامه آمده است: با امعان نظر به نامه شماره ۵۳۲۷۷/ م مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری و با عنایت به نامه شماره ۲۱۱۸۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در جهت اطلاع رسانی در سامانه و پایگاه قوانین دولت و در اجرای بند ۶ تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه به منظور تعادل بخشی به بازار و کنترل قیمت پیاز، عوارض صادراتی پیاز تا اطلاع ثانوی به میزان ۱۰۰ درصد تعیین گردیده است. دستور فرمائید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ عوارض صادراتی تعیین شده به شرح فوق اقدام لازم معمول دارند.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

عوارض صادرات پیاز ۱۰۰ درصد شدمنبع : مهر نیوز