صفحات ممبران

صفحه ممبران بصورت سه لایه ساخته شده و به دلیل قدرت زیاد، کارایی اثبات شده و سادگی استفاده مورد توجه هستند. از ویژگی های آن میتوان به: تصفیه یکنواخت ، رطوبت کمتر کیک و تخله آسان اشاره کرد.

طراحی ویژه صفحات ما با ویژگی های جریان تغذیه در هم آمیخته تا مشکلات رایج در سایر

فیلترپرس های ممبران موجود در بازار در این فیلترها وجود نداشته باشد.

در فیلترپرس های ممبران مواد به داخل خانه ها پمپ شده و توسط پارچه های فیلتر محلول صاف شده جدا میشود و وقتی کیک شکل گرفت هوا به داخل ممبران دمیده شده تا کیک را کاملا خشک کند.

روش معمول استفاده از آب تحت فشار است که توسط پمپ به منافذ تصفیه پمپاژ میشود

تا روی صفحه را که به سمت کیک قرار دارد پر کند .

این صفحات برای کاهش رطوبت کیک و کاهش مدت فیلتراسیون استفاده میشوند .
فیلترهای ممبران بیشتر برای مواد چسبناک و موادی که خشک کردن آنها سخت بوده مورد استفاده است.
صفحات ممبران در فشار تغذیه 7 بار و فشار آب بندی 15 بار میتوانند کار کنند.

هرچند میتوان صفحات خاصی را برای اعمال فشار بیشتر تولید کرد.

صفحه ممبران        صفحه ممبران

ظرفیت و مشخصات ابعادی صفحه ممبران فیلترپرس

 

ابعاد (سانتیمتر)

شکل

ضخامت کیک(میلیمتر)

حجم کیک ( لیتر)

مساحت فیلتراسیون (متر مربع)

150×150

مربع

22-32

65

120×120

مربع

22-32

40

2,65

100×100

مربع

22-32

26

1,70

80×80

مربع

22-32

16

1,00

60×60

مربع

22-32

9,25

0,66

40×40

مربع

22-30

5

0,4

 {tortags,35,1}