شرط گواهی اسقاط برای شماره گذاری خودروهای وارداتیشرط گواهی اسقاط برای شماره گذاری خودروهای وارداتی

­رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: همه خودروهای وارداتی برای شماره‌گذاری باید گواهی اسقاط داشته باشند.

به گزارش فیلتر پرس صنعتگر به نقل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مهران سالاریه رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: بر این اساس همه شرکت‌های واردکننده خودرو اعم از نو و کارکرده بجز کامیون‌های مشمول بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی که بخشی مشمول ارائه گواهی اسقاط و بخشی پرداخت وجه هستند، مابقی مکلف به ارائه گواهی اسقاط هستند.

وی افزود: این دسته از واردکنندگان صرفاً باید به تهیه گواهی اسقاط برای محصولاتشان جهت شماره‌گذاری اقدام کنند و امکان پرداخت ۱.۵ درصد قیمت فروش برای آن‌ها میسر نیست.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: این واردکنندگان باید به ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی NNHK.ir اقدام و فرآیند مشخص شده را مطابق قانون برای دریافت مجوز شماره‌گذاری خودروهایشان طی کنند.

وی اضافه کرد: فعلاً تا زمان تصویب آئین‌نامه مربوطه، واردکنندگان خودرو مکلفند به ازای واردات هر دو دستگاه خودرو، گواهی یک خودرو فرسوده را ارائه کنند.منبع : مهر نیوز