شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل تابستان چقدر بود؟ |فصل تابستان١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ١٠٣۳.۵ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٧.١ درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٧.٦ درصد افزایش و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٩.٢ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

فصل تابستان ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۷.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٩.٣ درصد)، ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان١٤٠٢، نسبت به فصل قبل، ٧.١ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ٢٠.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و کمترین تورم فصلی با ١.٩ درصد مربوط به گروه «ساخت سایر مصنوعات» است. همچنین در این فصل گروه «ساخت فلزات پایه» با تورم ٠.٦- درصد و گروه «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» با تورم ٠.٣- مواجه بوده است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

فصل تابستان١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۷.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٥.٦ درصد)، ١٢.٠ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٢، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٧.٦ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٩٢.٦ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ١٦.٨ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» است.

افزایش تورم سالانه

فصل تابستان١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۴ فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۲ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٠ درصد)، ٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در ۴ فصل منتهی به تابستان١٤٠٢، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٩.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ٦٨.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» و کمترین تورم سالانه با ١٢.٣ درصد مربوط به گروه «ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی» است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.منبع : مهر نیوز