سود بازرگانی واردات گوشت گوساله تا پایان سال صفر شد |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، به پیوست تصویب نامه شماره ۶۱۸۴۲/۱۴۲۱۳۰ هیأت وزیران در خصوص”مأخذ سود بازرگانی گوشت گوساله تازه و منجمد” (شامل لاشه، شقه و قطعات با استخوان) ارسال و اعلام می‌دارد سود بازرگانی اقلام مزبور با ردیف تعرفه‌های ذیل از اول مهر ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ به میزان صفر درصد تعیین می‌گردد.

سود بازرگانی واردات گوشت گوساله تا پایان سال صفر شدمنبع : مهر نیوز