خودروهای برقی بدون جایگاه شارژ! |


خودروهای برقی بدون جایگاه شارژ!

واردات و تولید خودروهای برقی به کاهش آلایندگی شهرها کمک زیادی خواهد کرد، اما باید شرایط برای استفاده بهتر و راحت تر افراد از این نوع فناوری فراهم باشد.منبع : مهر نیوز