جعل نشان استاندارد روی دو فرآورده غذایی |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، بر اساس اعلام دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد، نشان ملی استاندارد مندرج بر روی برچسب فرآورده سرکه تقطیری با نام‌های تجاری بهارتاک (بهارتکرهام و فرآورده عصاره زعفران با نام‌های تجاری آرسام و گل افشان ارغوان جعلی است.

پس از بازرسی از سطح مراکز تمرکز، توزیع، عرضه و فروش استان تهران و استعلام به عمل آمده از سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷، جعلی بودن نشان ملی استاندارد ایران بر روی محصولات مذکور محرز شد.

گفتنی است، به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تاییدیه از سازمان ممنوع است.منبع : مهر نیوز