توسعه زیرساخت های تولیدی و صنعتی در مناطق محرومتوسعه زیرساخت های تولیدی و صنعتی در مناطق محروم

سرپرست هیأت عامل ایدرو گفت: ایدرو به دنبال آن است تا بر مناطق و لکه‌های مرزی کشور متمرکز شود تا ضمن ایجاد اشتغال، از مهاجرت جمعیت از این مناطق به دیگر نقاط جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک احمدی امروز در نشست هم اندیشی با خبرنگاران، اظهار داشت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو) در دوره جدید بر توسعه صنایع پیشرفته متمرکز خواهد بود و آن را مهمترین مسؤولیت خود می‌دانیم. در این زمینه ضمن تلاش برای تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، در مشارکت با بخش خصوصی به دنبال کاهش ریسک برای سرمایه‌گذاران هستیم.

سرپرست هیأت عامل ایدرو افزود: نوسازی صنایع یکی دیگر از مأموریت این سازمان است که در این عرصه، فعالیت‌های خوبی در گذشته انجام شده که برخی از آنها اجرایی و برخی دیگر متوقف شده است و با قوت دنبال خواهد شد.

احمدی، همچنین درباره احیای واحدهای راکد گفت: در این زمینه نیز زحمات زیادی در گذشته کشیده شده است و مأموریت جدی ما در این دوره نیز احیای واحدهای صنعتی و نوسازی خواهد بود.

وی ادامه داد: جذب منابع لازم برای سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری ۲ هدف مهم ما در سازمان ایدرو است. همچنین رویکرد ما مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های مختلف حتی پروژه‌های هایتک و صنایع پیشرفته است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی توزیع دقیق زیرساخت هاست، ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در مناطق محروم بسیار اهمیت دارد زیرا این مهم به ایجاد فضای بهتر زندگی در این مناطق منجر خواهد شد، اما کارهای زیادی باید در این زمینه انجام شود.

وی گفت: ایدرو به دنبال آن است تا بر مناطق و لکه‌های مرزی کشور متمرکز شود تا ضمن ایجاد اشتغال، از مهاجرت جمعیت از این مناطق به دیگر نقاط جلوگیری کند و در این پیوند، به دنبال صنایع مزیت دار در هر منطقه خواهیم رفت.

احمدی خاطرنشان کرد: در مناطق مرزی و محروم مزیت‌هایی وجود دارد که اگر صنایع درستی را در آنجا با مشارکت بخش خصوصی مستقر کنیم، ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری، به توسعه هرچه بیشتر آن مناطق خواهد انجامید. البته این صنایع در زمان لازم واگذار خواهد شد تا پس از آن به سراغ سایر صنایع مزیت دار برویم.

وی تصریح کرد: به طور قطع ایدرو در مسیر پیشرفت صنعتی کشور، رعایت الزامات زیست محیطی و توسعه صنایع دوستدار محیط زیست را از شیوه‌هایی همچون توسعه استفاده از خودروهای برقی، کاهش شدت انرژی و غیره دنبال خواهد کرد.

معاون وزیر صمت در مورد حو زه خودرو هم تاکید کرد: وزیر صمت به موضوع خودرو به صورت جدی وارد شده است.منبع : مهر نیوز