تغییر در دفتر خودروی وزارت صمت؛ توکلی رفت، خسروی آمد |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، طی حکمی از سوی عباس علی آبادی وزیر صمت، عبدالله توکلی لاهیجانی سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت برکنار و مهرداد خسروی در این سمت جایگزین شد.

در حکم وزیر صمت آمده است: انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صمت و سایر سازمان‌های حاکمیتی دولتی و بخش خصوصی و با بهره گیری از توانمندی‌های بالفعل و باقوه کشور، در جهت ایفای وظایف و تحقق اهداف و مأموریت‌های وزارتخانه و در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.منبع : مهر نیوز