تعویق جلسه بررسی انتخاب «حسین سلاح‌ورزی» در اتاق بازرگانی ایرانتعویق جلسه بررسی انتخاب «حسین سلاح‌ورزی» در اتاق بازرگانی ایران

جلسه شورای عالی نظارت برای بررسی انتخاب حسین سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران که قرار بود امروز(شنبه) صبح برگزار شود به روز دوشنبه موکول شد.

به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران که قرار بود امروز در راستای رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شود، لغو شد.

قرار بود این جلسه امروز شنبه ساعت ۷ صبح در وزارت صمت با حضور عباس علی آبادی وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت و سایر اعضای شورا درباره حضور غیرقانونی «حسین سلاح‌ورزی» در انتخابات برگزار شود که برگزاری آن به روز دوشنبه موکول شد.منبع : مهر نیوز