تصاویر جان باختگان حادثه معدن رزمجاه/ مسئولان پیام تسلیت دادندتصاویر جان باختگان حادثه معدن رزمجاه/ مسئولان پیام تسلیت دادندمنبع : مهر نیوز