ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی بخش غیردولتی از امروز ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای اساسی بخش غیردولتی از امروز 

امکان ترخیص کالاهای اساسی بخش غیردولتی به صورت ۱۰۰ درصدی از امروز در گمرکات کشور فراهم شد.

به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: امکان ترخیص کالاهای اساسی بخش غیر دولتی به صورت ۱۰۰ درصدی از امروز در گمرکات کشور فراهم شد. این امکان پس از دریافت مصوبه مرتبط و ابلاغ آن از طریق مراجع ذیربط فراهم شده است که با این مصوبه از امروز گمرک کالاهای اساسی سریع الفساد بخش غیردولتی را به مانند بخش دولتی صد درصد بدون تخصیص ارز ترخیص می‌کند.

بر اساس اعلام گمرک ایران، رضوانی فر گفت: یکی از مهمترین بندهای این مصوبه ترخیص ۱۰ درصد از کالاهای اساسی باقی مانده از قبل در گمرکات وفق مصوبه قبلی است که با پیگیری‌های گمرک و ابلاغ این مصوبه از امروز نسبت به انجام تشریفات گمرکی و آزادسازی این کالاها نیز اقدام می‌شود.منبع : مهر نیوز