تبدیل حدود هفت هزار و ۲۰۰ مجوز صنفی قدیمی به شناسه یکتا |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر به نقل از دبیرخانه هیأت مقررات زدایی، تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، حدود ۷ هزار و ۲۰۰ مجوز صنفی کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. در هفته گذشته ۳ هزار و ۸۴۸ مجوز صنفی به شناسه یکتا تبدیل شده بودند که این آمار در نخستین روز از هفته جاری با رشد بیش از ۸۷ درصدی به ۷ هزار و ۱۹۷ رسیده است.

یادآوری می‌شود با حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ باید به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند. درگاه ملی مجوزها امکان صدور غیرحضوری و رایگان شناسه یکتا برای صاحبان مجوزهای کاغذی را فراهم کرده و از دی‌ماه گذشته، عملیات تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا شروع شده است.منبع : مهر نیوز