تاکید مدیریت بحران بر ارتقا سطح تاب آوری صنایع در استان تهران |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، حامد یزدی مهر، عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری دومین جلسه بازرسی قطب‌های ده گانه نظارتی در خصوص ارزیابی عملکرد و شاخص‌ها و تحلیل فرم‌های نظارتی که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان قم و تیم همراه شامل کارشناسان دستگاه‌های اجرایی آن استان در اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه همکاری لازم صنایع و صنوف در خصوص تاب آوری و برگشت پذیری لازم بعد از حوادث و سوانح در مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت.

تاکید مدیریت بحران بر ارتقاء سطح تاب آوری صنایع  در استان تهران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران از مشارکت کارخانجات تولیدی و شرکت‌ها و صنوف با دستگاه‌های خدمت رسان استان قم در قالب همکاری با استناد به دستورالعمل استان‌های معین خبر داد.

وی با اشاره به موضوع تاب آوری در صنایع، کارخانه جات و صنوف گفت: یکی از مهم‌ترین موارد در این حوزه مقاوم سازی بناها و به روز رسانی برنامه‌های تولید و احصا نقاط آسیب پذیر در اصناف و صنایع است.

یزدی مهر با تاکید بر ضرورت ارتقا سطح تاب آوری در مدیریت بحران که همواره تاکید مقام عالی استان است عنوان داشت: زمانی می‌توانیم بگوییم اصل تاب آوری در مدیریت بحران رعایت شده که جامعه در معرض مخاطره در زمان مناسب و مؤثر بتواند ساختارها و عملکردهای اساسی خود را نگهداری و بازیابی کند و برگشت پذیری در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

تاکید مدیریت بحران بر ارتقاء سطح تاب آوری صنایع  در استان تهران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران بیان داشت: صنایع جهت رسیدن به تاب آوری مناسب برای زمان‌های وقوع بحران باید علاوه بر بهره مندی از ساختمان تاب آور، آموزش پرسنل را نیز در دستور کار داشته باشند تا در زمان وقوع مخاطرات به صورت خود امداد عمل کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با تاکید بر لزوم ارتقا سطح تاب آوری صنایع و صنوف خصوصاً برگشت پذیری فوری بعد از حوادث احتمالی گفت: آموزش خود امدادی و دگر امدادی باید در دستور کار اصناف و صنعتگران و صاحبان مشاغل استان تهران باشد.منبع : مهر نیوز