تاخیر در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر به نقل از صدا و سیما؛ محمود مشهدی شریف رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور، گفت: بندهای تشویقی این قانون هم به سود دارندگان خودروهای فرسوده و هم خودروسازان کشور است.

وی افزود: خودروهای فرسوده در انتظار ابلاغ آئین نامه قانون ساماندهی صنعت خودروست.منبع : مهر نیوز