تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر اقتصاد/ علت کاهش ورود ارز چه بود؟تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده بر اقتصاد/ علت کاهش ورود ارز چه بود؟منبع : مهر نیوز