برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع و پیامدهای آن ابلاغ می شود |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، در این نشست که با هدف بررسی برآورد نیاز مصرف برق و قابلیت تأمین آن با وجود ناترازی، در جهت حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و تأمین برق پایدار صنایع برگزار شد، همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل و تعدادی از معاونان شرکت توانیر از یک سو و تنی چند از معاونان و مدیران ارشد وزارت صمت حضور داشتند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اعلام این خبر گفت: در این جلسه مقرر شد تا وزارتخانه‌های نیرو و صمت با هدف تأمین برق پایدار و نیز تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» حداکثر همکاری و هم افزایی را با یکدیگر داشته باشند.

رجبی مشهدی تاکید کرد: همچنین مقرر شد تا دو وزارتخانه با تشکیل کارگروه مشترک و تشکیل جلسات منظم تا نیمه خرداد اولیت‌های خود را در جهت تحقق دو هدف ذکر شده به صورت عملیاتی مطرح کرده و نهایت همکاری را با یکدیگر داشته باشند و در هر زمان حداکثر انرژی قابل تحویل در اختیار صنایع قرار گیرد.

به گفته سخنگوی صنعت برق، بر اساس تفاهم انجام شده در این نشست، محدودیت‌های انرژی برق تحویلی به صنایع نسبت به سال گذشته با تفاهم طرفین کاهش یافته و در عین حال برنامه مدیریت مصرف برق تمامی صنایع همچون سال گذشته در قالب تفاهم نامه مشترک به مشترکین و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.

رجبی مشهدی اضافه کرد: در این نشست همچنین مقرر شد پس از اتمام ابلاغ مشترک برنامه مدیریت مصرف صنایع؛ کارگروه مذکور با تشکیل جلسات هفتگی بر روند اجرای برنامه‌ها نظارت داشته باشند.

برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت مصرف سایر بخش‌های غیر از صنایع نیز از مصوبات این نشست بود که مدیرعامل شرکت توانیر در این خصوص گفت: مقرر شد برنامه‌های مدیریت مصرف صنایع و پیامدهای آن با تدوین بسته‌های محتوایی مناسب به مردم اطلاع رسانی شود تا مشارکت حداکثری لازم در زمینه مصرف بهینه برق تحقق یابد.منبع : مهر نیوز