الزام رعایت قانون پول‌شویی توسط دستگاه‌ها |به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در چهارمین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با فیلتر پرس صنعتگر با بیان اینکه قانون پول‌شویی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است، گفت: در چارچوب قانون پول‌شویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف شد که اسم برخی از این دستگاهه‌ها به صراحت در قانون ذکر شده است.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در رعایت این قوانین تکالیف دارند که موظف به اجرا هستند. هدف و رویکرد اصلی قانون نیز رصد جریانات مشکوک مالی است که شفافیت‌های لازم را ندارند. عدم رعایت قانون پولشویی موجب کسب درآمدی می‌شود که پول مشروعی نیست.

وی خاطرنشان کرد: دولت به دنبال انجام یک کار ملی در جهت رصد جریانات مالی مشکوک است.منبع : مهر نیوز