اقتصاد، مساله مهم کشور است |به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در سومین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد.

حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر با بیان اینکه کارآفرینی در حقیقت بخش خصوصی است، گفت: فرصت و فضاهایی در بعضی از مواقع در کشور رخ می‌دهد که کارآفرینان شخصاً از این موقعیت ها به نفع اقتصاد کشور استفاده می‌کنند.

دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه تاکید کرد: سیاستی که بخواهد کارآفرینان را گسترش دهد تا به امروز وجود نداشته و اولین مسئله هر کشور، اقتصاد آن کشور خواهد بود؛ همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در شعارهای سال خود به مسائل اقتصادی نگاه ویژه‌تری دارند.

وی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد کشاورزی، به دلیل وجود خشکسالی‌های پی در پی امکان رشد در این حوزه وجود ندارد.منبع : مهر نیوز