افت تولید چرم به دلیل کاهش کشتار/ صادرات ۲۸۰ میلیون دلاری فرشافت تولید چرم به دلیل کاهش کشتار/ صادرات ۲۸۰ میلیون دلاری فرشمنبع : مهر نیوز