اصلاحیه آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولید ابلاغ شد |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ هیأت وزیران در خصوص «اصلاح آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به مؤسسات (صندوق‌های) تضمین» طی نامه شماره ۱۶۵۹۸۷ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

متن اصلاحیه آئین نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولید کشور به این شرح است: به منظور تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای مؤسسات تضمین و انتظام بخشیدن به روابط آنها، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو سال زمینه شکل گیری و تأسیس کانون مؤسسات (صندوق‌های) تضمین را فراهم کند.

همچنین ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی) به شرح زیر است:

به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش‌های بیمه‌ای در کشور:

الف- به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل‌گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیر دولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فراهم آورد. شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی غیر دولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.

ب- ضمانت‌نامه‌های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون قرار می‌گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانت‌نامه بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

متن اصلاحیه آئین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی راجع به مؤسسات (صندوق‌های) تضمین به شرح زیر است.

اصلاحیه آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولید ابلاغ شد

اصلاحیه آیین‌نامه قانون حداکثر استفاده از توان تولید ابلاغ شدمنبع : مهر نیوز