مجوز ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری اخذ شد |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، حسین عیوضلو عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی کشور در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: اساس صندوق توسعه ملی همکاری‌های بین‌المللی است ولی در ۱۰ سال گذشته این همکاری‌ها شکل نگرفته بود. سازوکارها و مجوزهای لازم اخذ شده و سرمایه گذاری‌های خارجی آغاز شده است.

وی افزود: اگر صندوق‌های مشترک راه اندازی شود امکان اهرم سازی منابع مالی و امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی بیشتر می‌شود. ایجاد صندوق‌های مشترک با روسیه، عمان و قزاقستان از جمله اهداف کشورمان است.

عیوضلو گفت: ساز و کار ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری با کشورهای همسایه فراهم شده است. به دنبال ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری با کشورهای عضو اکو هستیم. مدت ۲ سال است که به دنبال اجرای این ایده هستیم. با ایجاد این صندوق‌ها پروژه‌هایی که برای اقتصاد هر دو کشور مناسب باشد اجرا خواهد شد.منبع : مهر نیوز