صادرات ایران به همسایگان با رشد ۹ درصدی به ۱۸ میلیارد دلار رسید |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، محمد رضوانی فر گفت: در ۸ ماهه امسال مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه به ۳۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به وزن ۶۳ میلیون تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۲ درصد و از نظر وزن ۱۷ درصد افزایش داشته است. در ۸ ماهه سال گذشته تجارت کشورمان با همسایگان ۵۳ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۶۰۰ بوده است.

رئیس کل گمرک ایران افزود: سهم صادرات کالاهای ایرانی در ۸ ماهه امسال به ۱۵ کشورهمسایه ۴۸ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد در ارزش و ۲۱ درصد در وزن افزایش داشته است. در مدت مشابه سال گذشته، صادرات کشورمان به کشورهای همسایه ۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶/۹ میلیارد دلار بوده است.

وی خاطر نشان کرد: پاکستان با خرید ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، روسیه با ۶۱۶ میلیون دلار و عراق با ۶ میلیارد دلار بیشترین رشد را در خرید کالاهای ایرانی در این ۸ ماه داشته‌اند. صادرات کالا در ۸ ماه سال گذشته به پاکستان ۸۵۵ میلیون دلار، روسیه ۴۶۶ میلیون دلار و عراق ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود.

رئیس کل گمرک در ادامه به واردات کشور در ۸ ماهه امسال اشاره کرد و گفت: در ۸ ماهه امسال ۱۴/۶ میلیون تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد دلار از ۱۵ کشور همسایه وارد کشورمان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۴ درصد و از نظر وزن ۷ درصد افزایش داشته است. ارمنستان با ۳۴ میلیون دلار، عراق ۳۴۳ میلیون دلار و قطر با ۷۵ میلیون دلار بیشترین افزایش در واردات کالا در این مدت به ایران را داشته‌اند.منبع : مهر نیوز