خانه صمت: سهم شهرک های صنعتی برای نوسازی زیرساخت ها را بپردازید |


به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، آرمان خالقی قائم مقام دبیرکل خانه صمت ایران در نامه‌ای به نیازی سرپرست معاونت تولیدی فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های مذکور، بخشی از عوارض دریافتی شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی محل استقرار واحدهای صنعتی ذی‌ربط اختصاص یابد.

در این نامه آمده است: طبق قوانین گذشته مقرر بود از یک درصد سهم عوارض فروش دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی از بابت عوارض شهرداری‌ها ۵۰ درصد آن یعنی معادل ۰.۵ درصد عوارض فروش جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد. این موضوع طی قانون تجمیع عوارض به این قانون و سپس به قانون مالیات بر ارزش افزوده منتقل شد.

انتظار دارد با مساعدت جنابعالی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به هزینه‌های بالای نگهداری و نوسازی زیرساخت‌های مذکور، بخشی از عوارض دریافتی شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرک‌های صنعتی محل استقرار واحدهای صنعتی ذی‌ربط اختصاص یابد.

این موضوع به طور مکرر مورد تقاضای هیأت‌های امنا شرکت‌های عمران شهرک‌های صنعتی و واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی است که امید است با مساعدت جنابعالی و دولت در قانون برنامه هفتم لحاظ شده و مورد اجرا قرار گیرد.

خانه صمت: سهم شهرک های صنعتی برای نوسازی زیرساخت ها را بپردازیدمنبع : مهر نیوز