حضور ایران در کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی با ۱۷۵ هیات خارجی |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، سیدمحمد صادق قناد زاده معاون کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ابوظبی میزبان فعالیت‌های سیزدهمین کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی با حضور ۱۷۵ هیأت است، گفت: وزرای بازرگانی و مسئولان بلندپایه‌ای از سراسر جهان در این کنفرانس حضور دارند و درباره قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌های تجارت جهانی و بازسازی آینده آن رایزنی خواهند کرد.

معاون کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تاکید کرد: فعالیت‌های سیزدهمین کنفرانس سازمان تجارت جهانی امروز در ابوظبی آغاز شد و تا ۲۹ فوریه ادامه خواهد داشت. حاضران در کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی، به دنبال استفاده از دستاوردهای دوازدهمین کنفرانس تجارت جهانی هستند که دستاوردهای بزرگی در حوزه شیلات، امنیت غذایی و تجارت الکترونیک بود.

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه سازمان تجارت جهانی، در سال ۱۹۹۵ تأسیس شده و ناظر بر قوانین و مقررات تجارت جهانی است، ادامه داد: کنفرانس وزارتی تجارت جهانی نیز هر دو سال یک بار برای تصمیم‌گیری و با هدف بررسی و نوسازی و گسترش معاهده‌هایی که نظام تجارت جهانی را شکل می‌دهد، برگزار می‌شود.منبع : مهر نیوز