تعرفه برق تجدیدپذیر برای اعمال در قبوض صنایع و دستگاه ها اعلام شد |به گزارش فیلتر پرس صنعتگر، در راستای اجرای ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان و بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند ۲ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ همچنین بر طبق این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موظفند ۵ درصد برق مصرفی را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

در صورتیکه مشترکین صنعتی و دستگاه‌هایی اجرایی مشمول، تکلیف خود را انجام نداده باشند، بهای برق مصرف در دوره خردادماه به ازای هر کیلووات ساعت ۳۲ هزار و ۲۹۷ ریال به عنوان تعرفه مشترکین صنعتی و ۴۳ هزار و ۵۰۰ ریال به عنوان تعرفه دستگاه‌های اجرایی محاسبه خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵ درصد می‌رسد و در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع اخذ کند.

همچنین در راستای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی، کلیه دستگاه‌هایی اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری موکلفند سالانه ۵ درصد مصرف برق خود را تا رسیدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند؛ به عبارتی دیگر مشترکان مشمول در سال ۱۴۰۳، ۵ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و در طول مدت چهار سال (سالانه ۵ درصد) تا ۲۰ درصد افزایش دهند.منبع : مهر نیوز