تخفیف بیمه برای موتورسیکلت‌های نو پلاک
خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: تخفیف ۲۰درصدی حق بیمه موتورسیکلت هایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند.منبع : مهر نیوز