انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه کارگزاران گمرک
اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شد.منبع : مهر نیوز