الزامی شدن آب چرخانی ساختمان‌ها باید به مطالبه عمومی درآیدالزامی شدن آب چرخانی ساختمان‌ها باید به مطالبه عمومی درآید

مدیر مؤسسه آب و فاضلاب مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: با توجه به کمبود آب لازم است تا استراتژی‌های جدیدی برای مدیریت مصرف آب ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اکبرزاده مدیر مؤسسه آب و فاضلاب مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در گفتگو با رادیو hrjwhn، گفت: ما نیازمند تغییر رویکرد در بخش‌های فنی مثل تغییر در فشار آب، بخش قانونی و آئین نامه‌ایی، بخش اقتصادی و تعرفه‌ ایی و بخش‌های آموزشی و فرهنگی برای مدیریت مصرف هستیم.

اکبرزاده افزود: سالهاست بر آب چرخانی ساختمان‌ها مطالعه شده ولی در قوانین و ضوابط اصول الزام آوری وجود نداشته تا منشأ اثر باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌هایی که در شهرهای اصفهان و مشهد در آب چرخانی در ساختمان‌های جدید انجام شده گفت: این مساله باید به‌صورت یک مطالبه عمومی درآید تا نهادها و سازمان‌ها اجرایی کنند.

اکبرزاده با اشاره به درخواست رئیس شورای شهر تهران از شهرداری برای عملیاتی شدن الزام آب چرخانی در ساختمان‌های جدید اظهار امیدواری کرد: نظام مهندسی، شهرداری، وزارت مسکن و سازمان ملی مقررات این مساله را وارد مباحث ۲۲ گانه تاسیساتی، بهداشتی کند.

وی مخالفت‌های برخی در مورد الزام این طرح را با توجه به تجربه کشورهای مختلف بی مورد دانست و گفت: با توجه به استفاده بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی و رودخانه امیدواریم این الزام هر چه زودتر در دستور کار قرار گیرد.منبع : مهر نیوز